Телефон: 0894 69 09 92
Телефон: 032 26 63 57
Агенция за социални грижи Елпида

Елпида 2008

За нас

Агенция за социални грижи - Елпида

Агенция Елпида е създадена през 2008 година с цел - предлагане на качествени социални грижи за възрастни и болни хора, хора с трайни увреждания, хора в неравностойно положение, а и деца. Още в началото е създадена правилна система за оценка на нуждите на пациентите, а чрез това, пълноценната грижа за тях е на по-високо ниво. Elpida 2008 разполага с обучен и опитен персонал.

Чрез домашните грижи, агенцията за социални грижи се стреми да помогне хората в затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Услугите включват медицински грижи, а и социални услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита.

Всички услуги могат да се предоставят директно в дома на пациента/ите, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество. Голямо внимание се отделя за стимулиране на капацитета на пациентите за самопомощ и обучението им в някои похвати за това.

Агенция за социални услуги Елпида извършва:

  • медицински грижи - превръзки, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол върху правилното и редовно приемане на медикамент и други.
  • социални услуги - поддържане на хигиената в дома, хигиена на тялото, хранене, пазаруване, придружаване при консултативни прегледи и лабораторни изследвания или разходки и др.

Позвънете или изпратете e-mail и ние ще намерим начин как да Ви бъдем полезни!

тел.: 032 26 63 57 и 0894 69 09 92