Телефон: 0894 69 09 92
Телефон: 032 26 63 57
Агенция за социални грижи Елпида

Социални грижи за възрастни хора

Грижа за възрастни хора

Социални грижи за възрастни хора - Агенция Елпида

Агенция Елпида извършва социални грижи в дома на възрастните хора. Разполагаме с добре обучен персонал и се стремим да помагаме на хората в затрудненията си и да допринесем за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Ние, от агенция за социални грижи Елпида, предлагаме медицински грижи и социални услуги, за да подпомогнем в пълна степен нуждаещите се пациенти при справяне с ежедневните дейности от бита и личен характер.

Агенция Елпида се нагърби с трудната задача да помага на хората, способни или неспособни да се обслужват самостоятелно - възрастни, болни и самотни хора. Агенцията за социални услуги предлага почасово гледане, грижа за здравето, пълноценно хранене, почистване на домовете.

Приносът на агенцията се състои в предлагането на нов модел на обслужване - с високи изисквания към човешкия фактор и взаимоотношенията. Гарантира се адекватна асистенция - индивидуална помощ, поддържане на хигиена, дневно наблюдение.