Телефон: 0894 69 09 92
Телефон: 032 26 63 57
Агенция за социални грижи Елпида

Дом за стари хора Елпида

Дом за стари хора

Дом за възрастни и болни хора - Елпида

Дом за стари хора Елпида е предназначен за временно или постоянно настаняване на възрастни хора, които в следствие на психо-физически патологии, не могат да бъдат обслужвани в собствените си домове или дневните центрове, настаняване и пълноценни грижи за стари, болни или самотни хора.

Дом за възрастни хора Елпида е в непосредствена близост до Пловдив. Извършва и гарантира за следните дейности за настанените болни и/или възрастни хора:

* Санитаро-хигиенна дейност
Оценка и контрол на санитаро-хигиенните нужди на домуващия, прилагане на подходящи медикаментозни терапии и периодичен контрол на здравето с гарантирано присъствие на обслужващия лекар и лекар специалист;

* Асистенция
Гарантира се адекватна асистенция на възрастния - индивидуална помощ, лична хигиена, дневно и нощно наблюдение;

* Рехабилитационна дейност
На домуващия се гарантират рехабилитационни терапии от двигателен тип и статични гимнастики, според медицинските предписания;

* Социална дейност
Разпостранената социализация се осъществява чрез общи колективни сбирки, активна комуникация - домуващ с домуващ, домуващ със социален асистент или социален работник. В нашият старчески дом се определят пространства за колективен живот.

Темата за начина и условията, в които живеят възрастните хора в България през 21 век е тема, повече от всякога важна и актуална. Социалният ангажимент към старите, болните и самотните хора и тяхната безопасност в днешно време налага изграждането на повече домове за стари хора, които с уютни битови условия да допринесат за удобството и спокойствието на техните обитатели.

Време е старите твърдения и убеждения за домовете за възрастни хора - така наречените старчески домове, да бъдат разчупени и на тяхно место да блеснат новите, европейскo издържани проекти, направени с професионализъм, загриженост и любов.

Ето затова, Агенция за социални грижи Елпида се нагърби с трудната задача да помогне именно на тези хора - способни или неспособни да се обслужват самостоятелно, да полага грижи за повече възрастни хора, болни или самотни хора, които изпитват нужда от това.

Приносът на агенцията се състои в предлагането на нов модел на обслужване - с високи функционални, жилищни и професионални характеристики, значими от гледна точка на вниманието към човешкия фактор и взаимоотношенията.

Всичко това, заедно с извършваните дейности, е предоставено в пакет - на ниска цена, според здравословния статус на клиента - 600 лв. - 750 лв.